Arheološka zbirka

NAJSTARIJI TRAGOVI ŽIVOTA

Iznimne ljepote ogulinskoga kraja dio su Božjega dara ljudima koji su prije mnogo tisućljeća osvajali i naseljavali ove prostore prelazeći planinske lance i riječne udoline putovima što su povezivali Panoniju preko Like s Jadranom.

Najstariji su tragovi života pronađeni u Čakovcu Oštarijskom i potječu iz neolitika, mlađega kamenog doba, u kome je kamen, uz drvo i kosti bio najvažniji materijal od kojeg su se izrađivali uporabni predmeti potrebni za svakodnevni život.

U eneolitiku, mlađem bakrenom dobu, potvrđen je nastavak života u navedenom naselju. Ulomci posuđa, bogato ukrašeni snopovima paralelnih crta, obrubljenih ubodima, otkrivaju da su tu živjeli pripadnici tzv. lasinjske kulture, koji su osiguravajući egzistenciju stočarstvom i poljoprivredom svoja naselja podizali u blizini vode i na blagim brežuljcima.

Od sredine kasnoga brončanog doba pa tijekom starijeg i mlađeg željeznog doba (od početka 9. do 1. st pr. Krista) na ovom se području razvija kultura Japoda. Tako su gorska uzvišenja i obale riječnih tokova postali pribježišta i zaklon od osvajača, a ostatke njihovih gradina nalazimo u bližoj okolici Ogulina. Veliko i Malo Gradišće zapadno od Ogulina, Trsište u Trošmariji, Glavica u Vitunju, samo su neke od mnogobrojnih gradina na ovom području. Japodi, koji su braneći svoju neovisnost na ovom području živjeli tisućama godina, kao svjedočanstvo svog vremena i svakodnevnice ostavili su nam u nasljeđe prekrasan nakit i obilje ulomaka različitih keramičkih posuda za pripremanje i posluživanje hrane kao i žare, u koje su spremali pepeo svojih pokojnika.

Davni utjecaji japodske materijalne kulture pronalaze se i danas: u narodnoj nošnji čiji su sastavni dijelovi tkanica (dio ženske nošnje) te kapa i široki kožnati pojas (dijelovi muške narodne nošnje).

Iako u stalnom dodiru s antičkim svijetom, Japodi su sve do 35. godine pr. Krista uspješno odolijevali rimskom prodiranju. Tada je Oktavijan vojnim pohodom pokorio čitavu Japodiju, a opis osvajanja glavnoga japodskog grada Metula dio je književne ostavštine grčkih povjesničara Apijana i Diona. Tako na ovim prostorima započinje proces romanizacije o čemu svjedoče nalazi rimskih grobova, ostataka građevina, natpisa, predmeta i posebice novca. Ogulinski je kraj dobio stratešku, prometnu i gospodarsku važnost u rimsko doba. Japodski je narod unutar provincije Dalmacije nastavio svoje življenje kroz novi teritorijalni ustroj te je i tijekom antike uspio sačuvati neke svoje etničke posebnosti.

Četverokraki podmetač i posuda (7. st. pr. n. e.)

Četverokraki podmetač i posuda sa ornamentom (7. st. pr. n. e.)

Dječja igračka (7. st. pr. n. e.)

Keramička urna (7. st. pr. n. e.)

Brončana sjekirica

Keramička drška cijedila (7. st. pr. n. e.)

Ogrlica od jantarnih zrna (9.-6. st. pr. n. e.)

Fibula

Narukvice

Fibula

Dio brončanog pojasa

Rimski novac

Konjić - rimska dječja igračka (1.-4. st.)

Sunčani sat (3. st.)

Keramička urna (7. st. pr. n. e.)

Rimska amfora (1. st. pr. n. e. - 3. st.)

Brončani kipić muze Terpsihore - zaštitnice plesa i pjesma (antika)