Dadilje

Dadilje

Na temelju članka 9. Pravilnika o obrazovanju odraslih Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, dana 27. lipnja 2014. godine, POU Ogulin objavljuje oglas za upis kandidata u program stručnog osposobljavanja za poslove:

DADILJE

Mjesto održavanja: POU Ogulin

Kategorija: Program osposobljavanja

Naziv programa: Dadilja

Trajanje: 400 školskih sati

Zakonom o dadiljama propisana je obveza stručnog osposobljavanja za dadilju kao i mogućnost stručnog usavršavanja dadilje. Stvaranjem zakonodavnog okvira za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj roditelji su dobili mogućnost da se o njihovoj djeci skrbe profesionalno osposobljene osobe koje, u primjerenim uvjetima i na primjeren način brinu i skrbe o djeci, a njihov rad se nadzire, što će pridonijeti aktivnoj potpori djeci i njihovim obiteljima. Vezano uz navedeno, Program osposobljavanja dadilja donosi se radi osiguravanja kvalitete rada i razvoja izvaninstitucionalnog oblika skrbi o djeci u dobi do 14 godine starosti, te osiguravanja adekvatne kompetencije dadilja koje se uključuju u neposredan rad s djecom, potreba polaznika za formaliziranjem prethodno stečenih vještina i znanja iz područja poslova dadilja, kao i potreba lokalnog okruženja u kojem će se izvoditi ( povećanje zapošljivosti nezaposlenih žena).

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:

1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14 godine života

2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke

3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način

4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta

5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta

6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi

7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete

8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja

9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Psihofizički zahtjevan smjenski rad s djecom do 14 godina starosti u zatvorenome i/ili otvorenome prostoru. Posao se obavlja u obiteljskome okruženju dadilje ili roditelja. Pojačani zdravstveni rizici su: bolesti lokomotornog sustava, opasnost od infekcija, problemi s venskom cirkulacijom donjih ekstremiteta i profesionalni stres.

Uvjeti za upis

U program osposobljavanja za obavljanje poslova dadilje mogu se upisati osobe koje imaju:

- najmanje trogodišnje sredoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1.

- liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje

Cijena: 5.500,00 kn

Uvjerenje:

Uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u radnu knjižicu

Isprave potrebne za upis:

Završna svjedodžba srednje škole

Domovnica

Rodni list

Uvjerenje o nekažnjavanju

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Ispunjena upisnica s ugovorom

Mala fotografija

Ostale informacije:

• Nastava se izvodi u večernjim satima

• Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana

Nakon položene završne provjere polazniku se izdaje:

• Uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu

Kontakt: Pučko otvoreno učilište Ogulin

I. G Kovačića 2

47300 Ogulin

Tel. 047/522-651