Dani Ilme de Murske, 2007.

HRVATSKI SLAVUJ - ILMA DE MURSKA

OGULIN, 23. – 25. veljače 2007.

PETAK, 23. veljače u 19.30 sati - Kino dvorana Ogulin

SVEČANI KONCERT U ČAST ILME DE MURSKE

NASTUPAJU:

IVANKA BOLJKOVAC, sopran, nacionalna prvakinja Opere HNK Zagreb

VLATKA ORŠANIĆ, sopran, istaknuta hrvatska operna umjetnica

ANTONIA MIRAT, sopran

VEDRAN JURKOVIĆ, tenor

AMBROZIJE PUŠKARIĆ, bariton

HPD „KLEK“ OGULIN

EVA KIRCHMAYER- BILIĆ- viši korepetitor Muzičke akademije u Zagrebu

SUBOTA, 24. veljače - Svečana dvorana Ogulin

MAJSTORSKI TEČAJ ZA MLADE PJEVAČE

NEDJELJA, 25. veljače u 19 sati - Crkva sv. Križa, Ogulin

KONCERT ORATORIJSKIH I OPERNIH ARIJA

NASTUPAJU:

Antonija Juričić, sopran

Vedrana Zrnić, sopran

Mia Domaćina , sopran

Martina Burger, sopran

Domagoj Dorotić, tenor

Marko Mimica, bas

Goran Jurić, bas

Hrvatsko pjevačko društvo "Klek" Ogulin

Operna pjevačica Antonija Mirat i korepetitorica Eva Kirchmayer -Bilić

Nacionalna prvakinja, sopranistica Ivanka Boljkovac

Sopranistica Antonija Mirat

Sopranistica Vlatka Oršanić

Zajednička fotografija učesnika na kraju koncerta

Sopranistica Ivanka Boljkovac i tenor Nikša Radovanović

Učesnici Dana hrvatskog slavuja - Ilme de Murske