Gerontodomaćin/gerontodomaćica

Gerontodomaćin/ćica

Mjesto održavanja: POU Ogulin

Kategorija: Program osposobljavanja

Naziv programa: Gerontodomaćice/gerontodomaćin

Trajanje: 160 školskih sati

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi, te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.

2. Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.

3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.

4. Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.

5. Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.

6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Poslovi gerontomaćina/ice obuhvaćaju pomoć starijim osobama u njihovom domu.

Zahtjevaju fizički i psihički rad, komunikativnost, samostalnost, snalažljivost u novom okruženju, strpljivost, moralnost (poštenje, pouzdanost...).

Rad u smjenama prema potrebama korisnika.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za poslove pomoćnika/ce u nastavi mogu se upisati polaznici koji imaju:

- završenu osnovnu školu

- navršenih 18 godina života

- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerotodomaćina/ice.

Cijena: 3.200,00 kn

Isprave potrebne za upis:

Završna svjedodžba osnovne škole

Domovnica

Rodni list

Ispunjena upisnica s ugovorom

Mala fotografija

Završena provjera osposobljenosti sastoji se od:

• provjere stručno-teorijskih sadržaja potrebnih za samostalno obavljanje poslova njegovatelja/ice

• provjere praktičnih vještina potrebnih za samostalno obavljanje poslova

Ostale informacije:

• Nastava se izvodi u večernjim satima

• Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana

Nakon položene završne provjere polazniku se izdaje:

• Uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu

Kontakt: Pučko otvoreno učilište Ogulin

I. G Kovačića 2

47300 Ogulin

Tel. 047 52 2651