Igra Kolo 2018.

Poziv za predaju prijava Igra kolo 2018.

Obaviještavamo Društva da će se 22. smotra izvornog folklora Karlovačke županije „Igra kolo“ Ogulin 2018. održati u periodu od 15. do 17. lipnja 2018. godine sa sljedećim programom:

Petak: 15. lipnja 2018. godine | 19:30 sati | ljetna pozornica u Frankopanskom kaštelu (Školska

športska dvorana Ogulin u slučaju kiše)

• 19:30 sati Svečano otvorenje 22. Smotre izvornog folklora Karlovačke županije

• revija svadbenih narodnih nošnji

• svečano otvorenje izložbe na temu tradicijske kulture

• nastup dječjih skupina

• nastup vokalnih skupina Karlovačke županije

Subota: 16. lipnja | centar grada Ogulina - ljetna pozornica u Frankopanskom kaštelu

• 19:00 sati | Revijalni nastup KUD-ova sudionika Smotre

• 19:30 sati | Nastup KUD-ova na ljetnoj pozornici u Frankopanskom kaštelu

Nedjelja: 17. lipnja | centar grada Ogulina - ljetna pozornica u Frankopanskom kaštelu

• 18:00 sati | Svečani mimohod sudionika 22. Smotre izvornog folklora Karlovačke županije

• 19:00 sati | Nastup KUD-ova sudionika Smotre na ljetnoj pozornici u Frankopanskom kaštelu

Smotra nije tematska, stoga molimo društva da pripreme najviše šest minuta najreprezentativnijeg programa prema svojim željama i mogućnostima. Za nastup na reviji narodnih nošnji molimo da pripremite najviše šest osoba – jedan par u svadbenim narodnim nošnjama mladenaca a druge osobe u svadbenim narodnim nošnjama (kumova, zastavnika, druga,...). Za reviju svadbenih narodnih nošnji i za nastupe u subotu ili nedjelju potrebno je ispuniti i dostaviti prijavnice putem elektronske pošte na adresu igrakolo2018@gmail.com najkasnije do 01. svibnja 2018. a radi izrade programa Smotre. Sudjelovanje na reviji narodnih nošnji nije obvezno.

Veselimo se vašem sudjelovanju na 22. Smotri „Igra kolo“ 2018.

Organizacijski odbor Igra kolo 2018.

Ponedjeljak, 12. Ožujak 2018.