Pučko otvoreno učilište Ogulin

Adresa:

Ivana Gorana Kovačića 2

47300 Ogulin

Kontakt:

Tajništvo: +385 47 522 915

Ravnateljica: +385 47 522 915

Voditeljica obrazovanja: +385 47 522 257

E-mail:pou-ogulin@ka.htnet.hr