Njegovatelj/ice

Njegovatelj/ice

Kategorija: Osposobljavanje za struku

Naziv programa: Njegovatelj/ica

Trajanje: 500 školskih sati

Opis programa:

Polaznici će savladati stručno-teorijska znanja o tome kako razlikovati, odobrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba; prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba; komunicirati na primjeren način s korisnicima i primjeniti pravila poslovnog bontona; primjeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora; primjeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

Cilj programa je da polaznici:

• Steknu znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka njegovatelja/ice

• Razviju humani odnos prema bolesniku/štićeniku

• Razviju smisao za kulturno-higijenske navike

• Razviju vještine komuniciranja s bolesnikom/štićenikom i suradnicima

• Razviju samostalnost u radu i sposobnost razumijevanja radnih naloga medicinskog osoblja.

Uvjeti za upis:

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina života,

Liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice: osobe moraju biti zdrave, poznavati boje, ne smiju biti alergične na prašinu, lijekove i dezinfekcijska sredstva

Završena provjera osposobljenosti sastoji se od:

• provjere stručno-teorijskih sadržaja potrebnih za samostalno obavljanje poslova njegovatelja/ice

• provjere praktičnih vještina potrebnih za samostalno obavljanje poslova

Cijena: 4. 600,00 kn – mogućnost plaćanja na rate

Isprave potrebne za upis:

Završna svjedodžba osnovne škole

Domovnica

Rodni list

Ispunjena upisnica s ugovorom

Mala fotografija

Završena provjera osposobljenosti sastoji se od:

• provjere stručno-teorijskih sadržaja potrebnih za samostalno obavljanje poslova njegovatelja/ice

• provjere praktičnih vještina potrebnih za samostalno obavljanje poslova

Ostale informacije:

• Nastava se izvodi u večernjim satima

• Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana

Nakon položene završne provjere polazniku se izdaje:

• Uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu

Kontakt: POU Ogulin

I. G Kovačića 2

47300 Ogulin

Tel. 047 52 2651