OG glas MUK

POTPISAN UGOVOR ZA PROJEKT OG GLAS MUK – GLAS MLADIH OGULINA U UMJETNOSTI I KULTURI

Ministarstvo kulture, kao Posredničko tijelo razine I u postupku odabira projekata u okviru dodjelu bespovratnih sredstava Umjetnost i kultura za mlade (UP.02.1.1.02), ukupnog iznosa 18.000.000,00 HRK, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata u okviru skupine aktivnosti C, donijelo je Odluku o financiranju projekta UP.02.1.1.02.0232 OG glas MUK - Glas mladih Ogulina u umjetnosti i kulturi - Pučko otvoreno učilište Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 2, 47300 Ogulin, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 895.631,16 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.

Učilište je ovaj projekt prijavilo 21. travnja 2017. godine a Ugovor o financiranju projekta potpisan je 24. travnja 2018. u Državnom arhivu u Zagrebu.

Specifični ciljevi projekta su razviti kod mladih osoba socijalne i kreativne vještine i znanja te spriječiti njihovu socijalnu isključenost i antisocijalno ponašanje, s mladima pripremiti, producirati i provesti 21 kulturni, umjetnički i edukativni program za mlade i širu publiku ogulinskog kraja, formirati najmanje 2 kulturne i umjetničke sekcije mladih koje će stvarati nove kulturne i umjetničke sadržaje u gradu Ogulinu. Ciljana skupina projekta, koji će trajati 18 mjeseci, je 80 mladih ogulinskog kraja u dobi od 15 do 25 godina što je iznimno velika ciljana skupina. Korisnici su cjelokupno stanovništvo grada Ogulina, posjetitelji i turisti.

Provedba projekta OG glas MUK - Glas mladih Ogulina u umjetnosti i kulturi počinje 1. rujna 2018. godine.

Ponedjeljak, 7. Svibanj 2018.