O nama

Djelatnost Učilišta

Pučko otvoreno učilište Ogulin je kulturno-obrazovna ustanova kojoj je osnivač grad Ogulin.

Svojom širokom lepezom djelatnosti posljednjih godina Pučko otvoreno učilište Ogulin postalo je prepoznatljivo središte kulturnih i obrazovnih sadržaja na širem ogulinskom području i Karlovačkoj županiji.

Osnovne djelatnosti Učilišta su kultura i obrazovanje.

Na kulturnom području Učilište organizira mnogobrojne glazbeno-scenske manifestacije:

Dane hrvatskog slavuja- Ilme de Murske

Smotru izvornog folklora Karlovačke županije "Igra kolo"

te kazališne predstave, koncerte, kino predstave, prigodne akademije, amaterske festivale, izložbe i sl.

U obrazovnom području Učilište nudi razne obrazovne programe, od škole stranih jezika, informatičke škole do ostalih oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja kao i kreativne radionice.

Objekt Učilišta, koji je u detaljnoj rekonstrukciji, prostire se na cca 2500 m2 a u njemu se nalazi velika polivalntna dvorana (420 sjedećih mjesta), svečana galerijska dvorana (120 sj. mj.), konferencijska dvorana (180 sj. mj.), učionice, uredski prostori, ugostiteljski i trgovački prostori te prostori kulturno umjetničkih udruga koje djeluju u Ogulinu – Likovnog društva Frankopan, KUD- a "Klek", Matice Hrvatske- Ogranak Ogulin i HPD- a "Klek".