Obrazovanje

Upisi u tijeku

U tijeku su upisi u sve obrazovne programe Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.

Naši programi stručnog osposobljavanja za njegovatelje/njegovateljice, gerontodomaćine/gerontodomaćice i dadilje već su u realizaciji, a na temelju interesa potencijalnih korisnika oformiti će se nove grupe za svaki od navedenih programa. Stoga pozivamo sve buduće polaznike na upis.

Produžili smo termin prijava za stručno osposobljavanje za pomoćnike/pomoćnice u radu s učenicima s teškoćama.

Uključivanjem u neke od programa možete povećati svoju mogućnost zapošljavanja i konkurentnost na tržištu rada ili jednostavno steći nove vještine.

Upisati se možete svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 2, 47300 Ogulin. Prijavom osiguravate svoje mjesto u grupi!

Za sve informacije obratite se na kontakt 047/522-651.