Pomoćnik/ca u nastavi u radu s učenicim s teškoćama

Pomoćnik/ca u nastavi u radu s učenicim s teškoćama

Mjesto održavanja: POU Ogulin

Kategorija: Program osposobljavanja

Naziv programa: Pomoćnik/ca u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Trajanje: 218 školskih sati

Program se donosi radi osiguravanja kvalitete rada s učenicima s teškoćama u uvjetima inkluzivnog odgoja i obrazovanja u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama, te osiguranja adekvatne kompetencije pomoćnika/ce u nastavi koji se uključuju u neposredan rad s učenicima s teškoćama.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.

2. Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.

3. Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s

učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.

4. Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.

5. Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.

6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Tipično radno okruženje pomoćnika u nastavi jesu redovne osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove s pripadajućim uvjetima rada. Pomoćnik radi neposredno s učenikom s teškoćama u razredu u redovnoj nastavi i ostalim nastavnim aktivnostima. U skladu s potrebama učenika djeluje i u ostalim prostorima škole i izvan nje.

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za poslove pomoćnika/ce u nastavi mogu se upisati polaznici koji imaju:

-završenu najmanje četverogodišnju srednju školu

-potvrdu o nekažnjavanju

-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika /ce u nastavi

-poznaju osnove rada na računalu.

Poželjno je da osoba zainteresirana za rad kao pomoćnik u nastavi ima izražen interes za rad s djecom, njihov razvoj i obrazovanje. Fleksibilnost, kreativnost, stpljenje, dosljednost, komunikativnost i visoka razina odgovornosti neke su od poželjnih osobina. Potrebno je imati dobru fizičku kondiciju (podizanje, nošenje, praćenje učenika pod odmorom unutar škole i izvan školske zgrade).

Cijena: 3.500,00 kn

Uvjerenje:

Uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u radnu knjižicu

Isprave potrebne za upis:

Završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole

Domovnica

Rodni list

Uvjerenje o nekažnjavanju

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Ispunjena upisnica s ugovorom

Mala fotografija

Završena provjera osposobljenosti sastoji se od:

Teorijski dio programa provjerava se usmenim/pisanim putem prema sadržaju u nastavnom programu. Tijekom praktičnog dijela rada polaznik provodi 104 sata prakse od čega najmanje 50 sati u jednom razredu pružajući podršku učenicima u okviru koje polaznik treba pripremiti individualizirane listiće za učenika, primijeniti zamjenske aktivnosti sukladno učenikovim teškoćama i primjereno komunicirati s učenikom i učiteljem u razredu.

Polaznici vode dnevnik praktične nastave koji potpisuje mentor i voditelj vježbaonice.

Stečene kompetencije provjeravaju se pred tročlanim povjerenstvom u sastavu:

- dva člana iz ustanove za obrazovanje odraslih i

- jedan član iz škole - vježbaonice.

Ostale informacije:

• Nastava se izvodi u večernjim satima

• Nastavna literatura (knjige i skripte) je osigurana

Nakon položene završne provjere polazniku se izdaje:

• Uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu

Kontakt: Pučko otvoreno učilište Ogulin

I. G Kovačića 2

47300 Ogulin

Tel. 047 52 2651