Vazam ogulinskog puka, '11.

"Poslušajte braćo mila"

Korizmeni koncert (pučkih) vokalnih skupina ogulinskog kraja

Zagreb, 12. travnja u 20.00 sati - Crkva Sv. Blaža, Prolaz G. Deželića

Ogulin, 17. travnja u 18.00 sati- Crkva bl. Alojzija Stepinca, Kučinići

Nastupaju:

Vokalni ansambl KUD-a "Klek" Ogulin

Muška pjevačka skupina KUD-a "Gradina" Modruš

Ženska pjevačka skupina KUD-a "Tounjčica" Tounj

Odabir i animacija: Joško Ćaleta i Nikolina Luketić

Po prvi puta u okviru ciklusa prikazivanja hrvatskih pučkih vokalnih korizmenih tradicija Pasionska baština predstavlja korizmeno pučko pjevanje ogulinskog područja. U prilog odabiru ovog projekta govori činjenica da je organizirana aktivnost pjevačkih i plesnih lokalnih skupina na ogulinskom području u posljednja dva desetljeća doživjela novi preporod. Područje pogođeno ratnim razaranjima procesom poslijeratne obnove doživjelo je među svojim pučanstvom kako tradicijsku tako i duhovnu obnovu. Kulturno-umjetničkih društva i udruge najaktivniji su na tom polju, najvidljiviji su nosioci nove tradicijske stvarnosti. Njihova aktivnost referira se u brojnim nastupima od kojih je zasigurno najvažniji onaj na smotri izvornog folklora Karlovačke županije „Igra kolo“ u Ogulinu.

Po uzoru na mnogobrojne smotre diljem Hrvatske, od 1997. godine u gradu podno Kleka, Ogulinu, održava se Smotra izvornog folklora Karlovačke županije pod nazivom „Igra kolo“. Smotra je to u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i KUDa „Klek“, a pod pokroviteljstvom Grada Ogulina,Zajednice amaterskih kulturno umjetničkih djelatnosti Karlovačke županije i Ministarstva kulture RH, zamišljena kao trodnevna manifestacija po čemu se i razlikuje od drugih županijskih ili regionalnih smotri. Redovito se održava tijekom prvog vikenda mjeseca lipnja i prati je niz različitih programa. Na smotri se prezentira folklorno blago Karlovačke županije a od njenog osnutka se je predstavilo stotinjak različitih društava kako iz županije tako i iz drugih krajeva Hrvatske.

Tematska predstavljanja, istraživanje lokalne tradicije kroz izvedbeni kontekst bila su preduvjet uspješnoj suradnji s lokalnom zajednicom pri istraživanju i postavljanju ovog koncerta.

Korizma, korizmeni napjevi i korizmeni običaji ne mogu se uspoređivati po veličini ni brojnošću s onima u Južnoj Hrvatskog gdje je ova tradicija znatno kontinuirano prisutnija u životima lokalnih zajednica no to ne znači da ona ne postoji. Izborom prikazanog izvedbenog materijala pokušali smo pokazati pravu, trenutnu aktivnost u ogulinskom kraju. Glavnina podataka dobivena istraživanjem sakupljena je na terenu prema iskazima starijih kazivača. Prema sakupljenoj građi analizirali smo napjeve i repertoare i odlučili predstaviti ono u čemu su i posebni i izvedbeno uvjerljivi.

U Tounju je snimljen priličan broj korizmenih napjeva koji se pjevaju tijekom korizme. Treba primijetiti da se uglavnom radi o napjevima koji se u osnovi mogu smatrati „standardnim“ crkvenim repertoarom, procesu koji je zahvaljujući jedinstvenom načinu školovanja svećeničkog osoblja i zajedničkim notnim zbirkama i kantualima (HCK, 1934.) raširen diljem Hrvatske. Ono što ih čini posebnim su glazbene karakteristike koje krase pjevanje pjevačica nositelja tradicije u tounjskom kraju - glazbena jednostavnost interpretirana kroz iskreno, grleno dvoglasje i slobodni, parlando-rubato ritam.

Slične napjeve pjevali su nam i pjevači iz Modruša pa smo se u njihovu slučaju opredijelili za zaista izuzetan, rijedak dio repertoara. Naime, sve do uspostavljanja odredbi II. Vatikanskog koncila u Oštarijama, Josipdolu i Modrušu misa se je održavala i na staroslavenskom jeziku. Naši izvođači članovi KUD-a „Gradina“, živo se sjećaju vremena kad su pjevali ili ministrirali staroslavensku misu (Iva Mihaljević, 1950.) Iva je „ministrirao pokojnem nadbiskupu Babušiću. Tad se je maša pivala u svako doba i u korizmi i na Uskrsu. Cili puk je mašu piva i svi su znali odgovarati, oni su se i križali na ovaj način: Va ime Oca i Sina Svetago Amen.“

Nositelj glavnine programa je vokalni ansambl KUD-a „Klek“ iz Ogulina. Njihova aktivnost predstavlja model današnjeg vokalnog (performativnog) ansambla koji uz niz svjetovnih napjeva (u njihovu slučaju vrsne izvedbe klapskog repertoara) na svojem repertoaru ima čitav niz božićnih i korizmenih napjeva kojima u tim dijelovima godine nastupa kako u zemlji tako i u inozemstvu.

Pasionska baština je otvaranjem serije koncerata pučke crkvene glazbe i audio izdanja pokrenula novu tradiciju neograničenu isključivo na izvedbenu odrednicu nego i na istraživački rad – prikupljanje, obradu i objavljivanje zanimljivih glazbenih primjera iz prebogate ostavštine korizmene glazbene tradicije u Hrvatskoj. Uz primjere ogulinske tradicije prilagođenim njima za izvedbu (J. Ćaleta) vokalni ansambl predstavlja izbor reprezentativnih primjera iz korizmene pučke tradicije Južnog hrvatskog crkvenog područja (Ćaleta) i Sjevernog hrvatskog crkvenog područja (Kurilovčan).

Autori ovih djela zahvaljujući upravo Pasionskoj baštini imali su priliku predstaviti svoj rad široj hrvatskoj javnosti. Neka njihov nastup na Pasionskoj baštini bude pravi put sličnim, dosad nepoznatim, projektima koji će u sljedećim godinama naći mjesto na programima ove manifestacije.

Mr. sc. Joško Ćaleta

PROGRAM

VOKALNI ANSAMBL KUD-a „KLEK“, OGULIN

Počinje se strašna muka

(Grohote, Šolta) - zapis i obrada: Joško Ćaleta

****************

Poslušajte, braćo mila (Kneževićev Gospin plač)

(Zaton, Šibenik) - zapis i obrada: Joško Ćaleta

*****************

Na Golgoti, tužnom pustom brigu

Rukopisna pjesmarica iz Petrovog sela, poč. 20 st. (ur. Miroslav Vuk) obrada: Joško Ćaleta

*****************

Muka gorka Gospodina (Divkovićev Gospin plač)

(Imotski) - zapis i obrada: Joško Ćaleta

*****************

Ja se kajem, Bože mili

(Slivno-Ravno, Vlaka, dolina Neretve) - zapis i obrada: Joško Ćaleta

MUŠKA PUČKA PJEVAČKA SKUPINA KUD-a „GRADINA“ MODRUŠ

Staroslavenska misa (Oštarije, Josipdol, Modruš)

Gospodi pomiluj

Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje – psalam

Svet, Gospod Bog

Aganče Božji

ŽENSKA PUČKA PJEVAČKA SKUPINA KUD-a „TOUNJČICA“ TOUNJ

Počinje se strašna muka

Slava, čast i hvala ti - ulazna na Cvitnicu

Oj Isuse naš premili, sudbi tvojoj eto nas – „misna pisma“

Oj Isuse, ja spoznajem da sam tebi zgriješio

VOKALNI ANSAMBL KUD-a „KLEK“, OGULIN

Napjevi velikog tjedna u Ogulinu

Židovska su djeca - koral na Cvijetnicu

Mi treba da se hvalimo - psalam na Cvijetnicu

Puče moj – prijekori Velikog petka

obrada: Joško Ćaleta

Gorko cvili Marija

(Topolje, Baranja) – zapis: Pavo Begovac; obrada: Joško Ćaleta

*********************

Prva vura z večera

(nar. Gotalovo, Podravina) - obrada: Dražen Kurilovčan

*********************

Tužno plače, žufko javče

(Gotalovo, Podravina) - obrada: Dražen Kurilovčan

*********************

Stala majka pod raspelom

(Turopolje) – obrada: Dražen Kurilovčan

*****************

Nižje, nižje, sončece

(Buševec, Turopolje) - obrada: Dražen Kurilovčan

MUŠKA PUČKA PJEVAČKA SKUPINA KUD-a „GRADINA“ MODRUŠ

Isus slavno je uskrsnul

VOKALNI ANSAMBL KUDa „KLEK“, OGULIN

Svetoj žrtvi uskrsnici

(Vid, dolina Neretve) - zapis i obrada: Joško Ćaleta

ZAJEDNIČKA PJESMA SVIH UČESNIKA

Prosti, moj Bože

HCK (1934.) - obrada Joško Ćaleta