Zaposlenici

NAŠ TIM

Ravnateljica

Nikolina Luketić Delija, diplomirani etnolog i filozof

Tel: 047 / 522 915

E-mail: pou-ogulin@ka.htnet.hr

Računopolagatelj

Anka Sušanj

Tel: 047 / 522 651

E-mail:pou-ogulin@ka.htnet.hr

Tajnik - blagajnik

Katica Vučić

Tel/fax: 047 / 522 651

E- mail: pou-ogulin@ka.htnet.hr

Kustos

Zdravko Puškarić, dipl povjesničar i etnolog

Tel: 047 / 522 502

E-mail: pou-muzej.og@email.t-com.hr

Voditelj andragoške djelatnosti

Ružica Salopek

Tel:047 / 522 -651

Muzejski tehničar

Rajko Sušanj

Tel: 047 / 522 502

E-mail: pou-muzej.og@email.t-com.hr

Dokumentarist

Marijan Barčić

Majstor razglasa - kinooperater

Kristijan Vukojević

E-mail: kristijan.vukojevic@gmail.com

Domar - ložač

Ivan Salopek

Biljaterke - spremačice

Zdravka Francetić

Marica Kirasić

UPRAVNO VIJEĆE UČILIŠTA:

Milan Sabljak, dipl. ing.

Zdravko Salopek

Vjekoslav Bitunjac

Željka Stipetić Pađan

Zdravko Puškarić

Ravnateljica : Nikolina Luketić

Nikolina Luketić (Ogulin, 1970.) diplomirala je etnologiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od samog osnutka 1981. godine, aktivna je članica a od 1990. godine i umjetnička voditeljica KUD-a "Klek" iz Ogulina.

Dugi niz godina je pohađala Školu folklora pri Matici iseljenika Hrvatske te mnogobrojne druge plesne i vokalne seminare folklorne baštine. Kao umjetnička voditeljica najveće je uspjehe postigla sa KUD-om "Klek" osvojivši niz priznanja sa folklornim ansamblom, izvornom grupom i dječjim sekcijama Društva na smotrama folklora diljem Lijepe naše i međunarodnim festivalima folklora u Europi i svijetu.

Bavi se skupljanjem i znanstvenim proučavanjem tradicijske kulture šireg ogulinskog kraja te je zapisala godišnje i radne običaje, proučila narodnu nošnju ogulinskog kraja te snimila i zapisala preko 200 izvornih pjesama i plesova Ogulina, Ogulinskog Zagorja, Tounja, Modruša, Oštarija i Josipdola.

Od 1993. godine radi kao ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Ogulin koje je nositelj andragoške i kulturne djelatnosti ogulinskog kraja i organizator je Smotre izvornog folklora Karlovačke županije "Igra kolo", Frankopanskih ljetnih večeri, Dana hrvatskog slavuja "Ilme de Murske", ambijentalno- scenskog uprizorenja "Legende o Đulinom ponoru" i Adventa u Ogulinu.

Autorica je stalnih postava Etnografske zbirke i Zbirke Domovinskog rata u Zavičajnom muzeju Ogulin te urednica fotomonografije poginulih, umrlih i nestalih branitelja ogulinskog kraja u Domovinskom ratu, "Iz ponora izvor".

Autorica je niz tekstova o tradicijskoj i kulturno - povijesnoj kulturi ogulinskog područja te dobitnica niz priznanja od kojih ističemo prizananje Grada Ogulina za stvaralački rad koji je dobila 2005. godine i 2011 godine. Zajedno s mr. Joškom Ćaletom, glazbena je producentica CD " Alaj, oj Tovunju grade od starine" u izvedbi KUD-a "Tounjčica" iz Tounja i CD-a

"Svetom Jurju kliknimo sada" u izvedbi KUD-a "Sv. Juraj" iz Zagorja Ogulinskog. Producent je i CD " Oguline, da ti nima Kleka" i CD-a " Oguline, tambure ti zveču" KUD-a "Klek" iz Ogulina.

Članica je međunarodnih folklornih udruženja Cioffa i IOV-a te Hrvatskog etnološkog društva i ZAKUD-a " Karlovačke županije čija je predsjednica.