Zbirka kamenih spomenika

KAMENI SVJEDOCI GRADITELJSKE BAŠTINE

O značajnoj povijesti ogulinskoga kraja svjedoči i velika riznica graditeljske baštine antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog razdoblja te ulomci graditeljskih ostvarenja velike vrsnoće.

Svakako su najzanimljiviji primjerci zaglavni kamen s frankopanskim grbom iz zavjetne crkve Blažene Djevice Marije od Čudesa u Oštarijama (15. st.), nadgrobna ploča Stjepana Frankopana iz Modruša (15. st.), jednog od najstarijih feudalnih utvrđenih gradova i jednog od najvećih srednjovjekovnih naselja u Hrvatskoj, te kip rimskog vojnika s dvokatnog mosta u Tounju (18./19. st.).

Ostali izloženi kameni ulomci, natpis s rimskoga žrtvenika i miljokazi, dokaz su da vremenski, prirodni i prostorni suodnosi, i kroz graditeljski okvir, služe budućnosti.

Miljokaz (19. st.)

Zaglavni kamen s frankopanskim grbom (15. st.)

Rozeta - zaglavni kamen (15. st.)

Rozeta - zaglavni kamen (15. st.)

Posuda za posvećenu vodu (srednji vijek)

Ulomak rimskog sarkofaga (antika)

Topovska kugla (17./18. st.)

Stari frankopanski grb (15. st.)

Grb obitelji Frankopan (15. st.)

Nadgrobna ploča Stjepana Frankopana (15. st.)

Nadgrobna ploča Stjepana Frankopana smještena u kapelici sv. Bernardina (15. st.)