28. TRAVNJA - PERIODIČKA IZOBRAZBA (KOD 95)

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj: 82/2013), profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske kao i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz periodičku izobrazbu vozača ako upravljaju vozilima: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE kategorija.

POČETNE KVALIFIKACIJE STJEČU SE:

- Provjerom znanja

- Ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija

- Srednjoškolskim obrazovanjem/prekvalifikacijom u zanimanje vozač

PERIODIČKA IZOBRAZBA VOZAČA

Sastoji se od obuke kojom se osobama koje posjeduju početnu kvalifikaciju ili su izuzete od obveze početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebitih za njihov rad a posebno radi sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.

Nakon završetka tečaja #UcilisteZaCestovniPromet polaznicima izdaje POTVRDU O PROVEDENOJ PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA, temeljem koje vozač ishodi vozačku dozvolu s upisanom oznakom EU – #KOD95.

Upis se vrši svaki radni dan u Pučkom otvorenom učilištu od 7.00 do 15 sati i/ili putem elektronske pošte obrazovanje@ogulin.hr i/ili telefona na broj 047 522 915.

Ispit će se održati 28. travnja 2018. godine u miltimedijalnoj učionici Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 2, Ogulin.

Cijena ispita iznosi 1.000,00 kn a uplate se vrše isključivo na račun Učilišta za cestovni promet po izdanom računu.

Ponedjeljak, 23. Travanj 2018.