IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Ivana Gorana Kovačića 2, 47300 Ogulin

Predmet nabave:

Rekonstrukcija i opremanje zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Ogulinu

Evidencijski br. nabave: MV-1/17

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Prije pokretanja postupka javne nabave po predmetu nabave „Rekonstrukcija i opremanje zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Ogulinu“, Naručitelj, Pučko otvoreno učilište Ogulin, je proveo prethodnu analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetom nabave, temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Naručitelj je putem Poziva na savjetovanje, u trajanju od 17.08.2017. do 22.08.2017. godine, objavljenog na internetskoj stranici:

www.ogulin

uciliste.hr/news_Prethodno_savjetovanje_sa_zainteresiranim_gospodarskim_subjektima.571.hr

pozvao neovisne stručnjake, odnosno sudionike na tržištu, da svojim savjetima (primjedbe i prijedlozi) vezano uz predmet nabave pomognu u provedbi postupka nabave te izradi Dokumentacije o nabavi.

U provedenom postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nije bilo primjedbi i prijedloga temeljem objavljenog Poziva na savjetovanje.

Ogulin, 23.08.2017.

Pučko otvoreno učilište Ogulin

Srijeda, 23. Kolovoz 2017.