I. izmjene i dopune plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2017. godinu

I. izmjene i dopune plana nabave Pučkog otvorenog učilišta Ogulin za 2017. godinu