KONVERZACIJSKI TEČAJ ENGLESKOG - NJEMAČKOG- ŠPANJOLSKOG JEZIKA U POU OGULIN

KONVERZACIJSKI TEČAJ

ENGLESKOG - NJEMAČKOG- ŠPANJOLSKOG JEZIKA U POU OGULIN

Konverzacija je najvažnija jezična vještina – to je razgovor, razgovaranje, zabavljanje ili učenje stranog jezika razgovorom.

Konverzacijski tečajevi namijenjeni su:

-osobama koje žele vježbati samo konverzaciju

-onima koji ne žele zapustiti naučeni jezik

-onima koji žele osvježiti znanje jezika kojeg su nekada učili

Zašto pohađati konverzacijski tečaj:

-kako biste se riješili nelagode pri razgovoru sa sugovornikom

-ako želite kvalitetno ovladati konverzacijom

-kako bi usavršili postojeće konverzacijske vještine

-ako želite prakticirati jezik u dobrom društvu i ugodnoj atmosferi

CIJENA

1.000,00 kn za plaćanje u gotovini

1.150,00 kn - osnovna cijena za plaćanje na rate

CIJENA TEČAJA UKLJUČUJE:

35 - nastavnih sati konverzacijske nastave

- mogućnost dodatnog savjetovanja sa profesorom

- dopunski nastavni i kulturološki materijal

- potvrdu o završenom tečaju (uz položeni završni ispit)

BROJ POLAZNIKA

5 - minimalni broj polaznika u grupi*

10 - maksimalni broj polaznika u grupi

DINAMIKA NASTAVE

2x2/3 nastavna sata tjedno (nastavni sat traje 45 min.)

STRANI JEZICI

Engleski jezik

Španjolski jezik

Njemački jezik

Srijeda, 23. Kolovoz 2017.