NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ ANDRAGOŠKE DJELATNOSTI (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

UPRAVNO VIJEĆE

Ogulin, 15. 2.2017.

Na temelju članka 22. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i na prijedlog Blanke Poljak Franjković, ravnateljice, Upravno vijeće Pučkog otvoreno učilište Ogulin raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ ANDRAGOŠKE DJELATNOSTI (M/Ž)

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

– neodređeno radno vrijeme

Kandidati/kandidatkinje moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

- visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

- 5 godina radnog iskustva u srednjoj ili osnovnoj školi;

- uvjeti za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika srednje ili osnovne škole odnosno položeno dopunsko pedagoško psihološko obrazovanje (DPPO).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- diplomu;

- domovnicu;

- životopis;

- dokaz o radnom iskustvu;

- dokaz o postojanju uvjeta za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u srednjoj ili osnovnoj školi odnosno dokaz o položenom dopunsko pedagoško psihološkom obrazovanju (DPPO);

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana objave ovog natječaja.

Vrsta posla: stalni radni odnos/radni odnos na neodređeno vrijeme

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Kandidati s ispunjenim uvjetima i potpunom dokumentacijom mogu biti pozvani na provjeru znanja i razgovor. O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje bit će obavješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 2, 47300 Ogulin, s naznakom „Natječaj za izbor voditelja andragoške djelatnosti (M/Ž) Pučkog otvorenog učilišta Ogulin - Ne otvaraj“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednik UV POU Ogulin

Danko Gerić, dipl. ing.

Četvrtak, 15. Veljača 2018.