NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ ( M / Ž) RAČUNOVODSTVA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

UPRAVNO VIJEĆE

Ogulin, 05. 12. 2017.

Na temelju članka 22. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i na prijedlog v.d. ravnateljice Nikoline Luketić Delija, Upravno vijeće Pučkog otvoreno učilište Ogulin, raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ (M / Ž) RAČUNOVODSTVA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN – neodređeno radno vrijeme

Kandidati/kandidatkinje moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

- Visoka ili viša stručna sprema ekonomskog smjera

- Najmanje tri godine radnog iskustva na računovodstveno – knjigovodstvenim poslovima ukoliko kandidat ima višu stručnu spremu

- Najmanje dvije godine radnog iskustva na računovodstveno – knjigovodstvenim poslovima ukoliko kandidat ima visoku stručnu spremu

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati / kandidatkinje trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- diplomu o stručnoj spremi

- domovnicu

- životopis

- dokaz o radnom iskustvu na računovodstveno – knjigovodstvenim poslovima

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

- poželjno je priložiti preporuku prijašnjeg poslodavca

Vrsta posla: stalni radni odnos / radni odnos na neodređeno vrijeme

Probni rok: 90 dana

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Kandidati s ispunjenim uvjetima i potpunom dokumentacijom mogu biti pozvani na provjeru znanja i razgovor. O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje bit će obavješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 2, 47300 Ogulin, s naznakom „Natječaj za izbor voditelja/ice računovodstva Pučkog otvorenog učilišta Ogulin - Ne otvaraj“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednik UV POU Ogulin

Danko Gerić, dipl. ing.

Utorak, 5. Prosinac 2017.