NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ PROJEKTA (M/Ž) PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO – VODITELJ PROJEKTA (M/Ž)

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

Ogulin, 12.6.2018.

Na temelju članka 22. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i na prijedlog Blanke Poljak Franjković, ravnateljice, Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto – voditelj projekta (M/Ž), Pučko otvoreno učilište Ogulin raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – VODITELJ PROJEKTA (M/Ž)

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OGULIN

– određeno radno vrijeme

Kandidati/kandidatkinje moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

- visoka stručna sprema odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

- 1 godina radnog iskustva;

- izvrsno poznavanje jednog stranog jezika;

- izvrsno poznavanje rada na računalu.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

- životopis;

- motivacijsko pismo;

- diplomu;

- domovnicu;

- dokaz o radnom iskustvu;

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od dana objave ovog natječaja.

Vrsta posla: radni odnos na određeno vrijeme – ugovor o radu na određeno vrijeme od 18 mjeseci (početak radnog odnosa 1. rujna 2018. godine)

Opis poslova:

- Upravljanje provedbom projekta, organiziranje svih aktivnosti navedenih u Elementima projekta.

- Koordiniranje svih uključenih u proces razvoja projekta te suradnja s posredničkim tijelima u ovom procesu.

- Planiranje nabave, planiranje likvidnosti, upravljanje proračunom, izmjene ugovora, upravljanje rizicima, upravljanje mjerama vidljivosti, izvještavanje i ZNS-ovi, i sl.

- Upravljanje promidžbom i vidljivosti projekta.

- Nadzor nad provedbom projekta i kontrola pripremljene izvještajne dokumentacije i projektnih ishoda.

- Interno izvještavanje nadređenom o statusu potrošnje resursa u projektu i podrška tijekom planiranja daljnje provedbe.

- Obavljanje drugih poslova vezanih za provedbu projekta.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja. Kandidati s ispunjenim uvjetima i potpunom dokumentacijom mogu biti pozvani na provjeru znanja i razgovor. O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Pučko otvoreno učilište Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 2, 47300 Ogulin, s naznakom „Natječaj za izbor voditelja projekta (M/Ž) Pučkog otvorenog učilišta Ogulin - Ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednik Povjerenstva

Danko Gerić, dipl. ing.

Utorak, 12. Lipanj 2018.