OBAVIJEST

Zbog tehničkih zapreka nismo u mogućnosti izmijeniti kontakt podatke navedene na Home stranici Učilišta stoga Vas molimo da koristite dolje navedene a kako slijedi:

Ravnateljica: +385 47 522 257

E-mail: pouogulin@ogulin.hr

Tajništvo: +385 47 522 257

E-mail: pouogulin@ogulin.hr

Voditeljica obrazovanja: +385 47 522 257

E-mail: obrazovanje@ogulin.hr

Voditeljica računovodstva: +385 47 522 257

E-mail: financije.pouogulin@ogulin.hr

Također molimo Vas da se za sve upite vezane za Zavičajni muzej Ogulin obratite isključivo na broj telefona +385 47 522 502.

Kontakt telefon +385 47 522 651 i +385 47 522 915 te faks +385 47 522 651 kao i elektronska adresa pou-ogulin@ka.htnet.hr nisu u funkciji.

Hvala na razumijevanju.

Petak, 29. Lipanj 2018.