Potpisan Okvirni sporazum i Ugovor br. 1/2017. za izvođenje radova i opremanje zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin

Potpisan Okvirni sporazum i Ugovor br. 1/2017. za izvođenje radova i opremanje zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin

Pučko otvoreno učilište Ogulin je provelo javno nadmetanje male vrijednosti: MV- 1/17. – Rekonstrukcija i opremanje objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, s namjerom potpisivanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na rok od 4 godine.

U postupku nabave po predmetu nabave „Rekonstrukcija i opremanje objekta Pučkog otvorenog učilišta Ogulin“ odabrana je ponuda 046-2017. ponuditelja poduzeća Suhomont, d.o.o., Vinkovci s cijenom od 8.002.953,25 kn bez PDV-a odnosno 10.003.691,56 kn s PDV-om.

Dana 02. studenog 2017. godine, v.d. ravnateljice POU Ogulin, Nikolina Luketić Delija i direktor poduzeća Suhomont iz Vinkovaca, Milo Krmek, potpisali su Okvirni sporazum o izvođenju radova na rekonstrukciji i opremanju zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin i Ugovor br. 1/2017. o izvođenju radova na rekonstrukciji i opremanju zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.

V.d. ravnateljica POU Ogulin je također potpisala ugovor za „Usluge stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije i opremanja zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin“ s poduzećem Nemet projekt d.o.o., Radnička cesta 57, 10000 Zagreb i to na iznos od 169.900,00 kn + PDV za provođenje usluga stručnog nadzora nad cijelim projektom do njegovog završetka.

Ugovor br 1 / 2017. o izvođenju radova na rekonstrukciji i opremanju zgrade Pučkog otvorenog učilišta Ogulin je potpisan na iznos od 1.400.000,00 kn bez PDV-a odnosno 1.750.000,00 kn s PDV- om.

Prema Ugovoru rok za izvođenje radova je 45 dana (uključujući subote i nedjelje).

Radovi na rekonstrukciji zgrade Učilišta počinju u petak 03. studenog 2017. a potpisivanjem Okvirnog sporazuma ugovoren je kontinuitet izvođenja radova od strane jednog gospodarskog subjekta te izvođenje radova i opremanja zgrade POU Ogulin do njenog kompletnog završetka.

Četvrtak, 2. Studeni 2017.