Poziv za predaju ponuda za predavača u Programu osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ce

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

U Ogulinu, 03.04.2017.

Poziv za predaju ponuda za predavača u Programu osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ce

Obrazovni sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Nastavni plan

1. Osnove gerontologije - 24 sata

2. Poslovi gerontodomaćina/ce - 45 sati

3. Zaštita na radu i prva pomoć - 10 sati

Kadrovski uvjeti

1. dr. medicine

2. dr. medicine, dipl. soc. radnik, dipl. / viša medicinska sestra

3. dipl. ing. zaštite na radu, dipl. / viša medicinska sestra

Poželjno je da kandidati imaju položeno dodatno psihološko pedagoško obrazovanje, iskustvo u radu s odraslima.

Ponude sa životopisom molimo poslati na adresu: Pučko otvoreno učilište Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 2, Ogulin ili na e-mail ruzicapou@gmail.com od 04.04.2017. do 11.04.2017.