Poziv za predaju ponuda za predavača u Programu osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

Ogulin, 26.09.2017.

Poziv za predaju ponuda za predavača u Programu osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

Obrazovni sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Nastavni plan

1. Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije - 30 sati

2. Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba - 160 sati

3. Zaštita na radu i prva pomoć - 30 sati

Kadrovski uvjeti

1. dr. medicine s položenim stručnim ispitom

2. dipl./viša medicinska sestra s položenim stručnim ispitom i više od 5 godina radnog iskustva

3. dipl. ing. zaštite na radu, dipl. / viša medicinska sestra s položenim stručnim ispitom i više od 5 godina radnog iskustva

Poželjno je da kandidati imaju položeno dodatno psihološko pedagoško obrazovanje, iskustvo u radu s odraslima.

Ponude sa životopisom molimo poslati na adresu: Pučko otvoreno učilište Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 2, Ogulin ili na e-mail ruzicapou@gmail.com od 26.09.2017. do 04.10.2017.