Poziv za predaju ponuda za predavača u Programu osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Poziv za predaju ponuda za predavača u Programu osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

Ogulin, 28.11..2017.

Poziv za predaju ponuda za predavača u Programu osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

Obrazovni sektor: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Nastavni plan

Obvezni dio

1. Odgojno-obrazovno uključivanje - 18 sati

2. Školska organizacija, sustavi i procedure - 6 sati

3. Osnove razvoja djeteta i učenja - 24 sati

4. Komunikacija u školi – 18 sati

5. Podrška u učenju – 24 sata

6. Praktična nastava – 64 sata

Izborni dio

7. Podrška u učenju – 12 sati

8. Strategije poučavanja pismenosti – 12 sati

9. Strategija poučavanja matematike – 12 sati

10. Strategije poučavanja ICT tehnologije – 12 sati

11. Praktična nastava izbornih nastavnih predmeta – 40 sati

Kadrovski uvjeti

1. mag.edukacijske rehabilitacije/prof. rehabilitator, najmanje 5 godina iskustva u inkluzivnoj nastavi, cjeloživotno obrazovanje iz inkluzivne nastave

2. mag.pedagogije/prof pedagogije

Poželjno je da kandidati imaju položeno dodatno psihološko pedagoško obrazovanje, iskustvo u radu s odraslima.

Ponude sa životopisom molimo poslati na adresu: Pučko otvoreno učilište Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 2, Ogulin ili na e-mail ruzicapou@gmail.com od 30.11.2017. do 07.12.2017.

Četvrtak, 30. Studeni 2017.