Poziv za predaju ponuda za predavača u Tečajevima stranih jezika - engleski, njemački, španjolski na razini A1 i A2

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

U Ogulinu, 25.09.2017.

Poziv za predaju ponuda za predavača u Tečajevima stranih jezika - engleski, njemački, španjolski na razini A1 i A2

Kadrovski uvjeti

- prof. engleskog jezika / prof. njemačkog jezika / prof. talijanskog jezika s najmanje 5 godina radnog iskustva

Poželjno je da kandidati imaju iskustvo u radu s odraslima.

Ponude sa životopisom molimo poslati na adresu: Pučko otvoreno učilište Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 2, Ogulin ili na e-mail ruzicapou@gmail.com od 25.09.2017. do 02.10.2017.