Priopćenje za javnost Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ogulin

Povodom neistinitih i zlonamjernih informacija koje su se pojavile u javnosti po predmetu natječaja za izbor ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Ogulin dužni smo reagirati ovim priopćenjem. Napominjemo da smo kao odgovorno tijelo u postupku provedbe natječaja za izbor ravnatelja bili dužni poštivati zakone i pozitivne propise RH što između ostalog znači i štititi postupak koji je u tijeku do okončanja istog.

1. Tvrdnja da se raspisao natječaj jer se gđa Luketić Delija smjenjuje ili „miče“ „pod mus“ jer je politički nepodobna nije točna. Temeljem čl. 43. Zakona o ustanovama i čl. 32. Statuta POU Ogulin bili smo u obvezi raspisati natječaj. Upravno vijeće POU Ogulin u prošlom sazivu je na sjednici održanoj 28. veljače 2017. utvrdilo nepravilnosti u provođenju natječaja za izbor ravnatelja iz 2015. godine i donijelo odluku o poništenju tog natječaja i imenovanju Nikoline Luketić Delija za vršiteljicu dužnosti ravnateljice POU Ogulin. Prema članku 32. Statuta POU Ogulin (dalje Statut) rok imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja je najduže do godinu dana. Slijedom navedenog na 3. sjednici Upravnog vijeća POU Ogulin u novom sazivu, održanoj 6. listopada 2017. donesena je odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto ravnatelja POU Ogulin. Upravno vijeće u novom sazivu konstituirano je 26. rujna 2017. Zašto je prošlo 7 mjeseci a da stari saziv nije raspisao natječaj za ravnatelja, nije nam poznato.

2. Nije istina da smo manipulirali i radili protivno Statutu. Natječaj je raspisan prema uvjetima čl. 29. Statuta koji je sastavio stari saziv Upravnog vijeća, bez ikakvih izmjena. Temeljem čl. 10. stavka 1. Odluke o ustrojstvu javne ustanove POU Ogulin koji kaže:

„ … Uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj utvrđuje se Statutom.“, jasno je vidljivo da je mjerodavan jedino Statut.

3. Nije istina da gđa Poljak Franjković ne ispunjava formalne uvjete natječaja. U Statutu pa tako i u raspisanom natječaju stoji da, pored ostalih uvjeta, kandidat mora imati pet godina radnog iskustva u struci ili pet godina radnog iskustva na poslovima u svezi s temeljnim djelatnostima Učilišta (trajna naobrazba i kultura). Iz Pravilnika o unutarnjem redu ureda državne uprave u karlovačkoj županiji (2009) jasno je vidljivo da su uvjeti potrebni za radno mjesto na kojem je gđa Poljak Franjković radila, između ostalog: VSS, filozofske, pedagoške ili sociološke struke.

Osim toga u opisu poslova stoji, između ostalog:

- obrazovanje odraslih osoba,

- provođenje upravnog nadzora: nad općim aktima knjižnica, nad općim aktima muzeja, te nad općim aktima kazališta.

Jasno je navedeno i da se u odsjeku za društvene djelatnosti u kojem je gđa Poljak Franjković radila obavljaju upravni i stručni poslovi i iz, između ostalog, prosvjete i kulture. U Pravilniku o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji iz 2012. stoji da su uvjeti potrebni za radno mjesto na kojem je gđa Poljak Franjković radila, između ostalog:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski studij pravne, filozofske, pedagoške, sociološke struke ili medicinske struke.

U opisu poslova stoji, između ostalog:

- provodi upravni nadzor nad ustanovama u kulturi te nad radom udruga tehničke kulture,

- obavlja stručne poslove i rješava u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta, te izdaje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnica,

- obavlja poslove u svezi ažuriranja upisnika knjižnica, očevidnika o muzejima, galerijama i zbirkama, te obavlja druge poslove iz područja kulture, sporta i tehničke kulture,

- provodi nadzor nad zakonitošću rada muzeja, galerija i zbirki ustanova i drugih pravnih osoba,

- rješava u upravnim stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojima se izvode programi obrazovanja odraslih.

Sukladno svemu navedenom vrlo jasno je vidljivo da gđa Poljak Franjković zadovoljava i uvjet radnog iskustva u struci i uvjet radnog iskustva u svezi temeljnim djelatnostima Učilišta (trajna naobrazba i kultura).

4. Nije istina da je gđa Poljak Franjković završila Filozofski fakultet u Zagrebu i da ima 7 godina radnog iskustva na poslovima stručnog suradnika. Gđa Poljak Franjković je diplomirala na studiju sociologije i studiju hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Gđa Poljak Franjković ima 9 godina, 4 mjeseca i 16 dana radnog iskustva na mjestima samostalne upravne referentice i upravne savjetnice.

Stoga, lako je zaključiti da se ovakve neistinite i neprovjerene informacije daju u javnost u cilju obmanjivanja javnosti. Nevjerojatno je da se ovakve optužbe vezane uz provođenje natječaja stavljaju na teret novom Upravnom vijeću dok je samo po pitanju provođenja natječaja za mjesto ravnatelja iz 2015. Upravno vijeće u prošlom sazivu napravilo velike propuste.

Blanka Poljak Franjković je na razgovoru i prezentaciji svog plana rada i razvoja POU Ogulin izložila jasnu viziju i prioritete s tendencijom ka samoodrživosti koje su članovi Upravnog vijeća ocijenili realnim i objektivnim. Posebno je istaknula razvitak obrazovnih programa prateći dinamiku i trendove tržišta rada kao prioritetnu djelatnost od egzistencijalne važnosti stanovništvu. Njezine stručne kompetencije, znanja i vještine te plan rada i razvoja, zajedno s činjenicom da u POU Ogulin ulaze svježe ideje, čine skup razloga za kvalitetan odabir i po mišljenju Upravnog vijeća garancija su uspješnog poslovanja i dobrobiti ustanove.

U cilju uspješnog poslovanja i dobrobiti POU Ogulin pozivamo sve zainteresirane strane da provjere istinitost informacija prije javne objave.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA POU OGULIN

Danko Gerić, dipl.ing.

Petak, 5. Siječanj 2018.