SRPANJ U PUČKOM

Mjesec srpanj donosi mnoštvo obrazovnih i kulturnih aktivnosti* u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin.

1. srpnja | 18:00 sati | konferencijska dvorana | Koncert polaznika 19. Međunarodne škole gitara Glazbene škole Karlovac | program Frankopanske ljetne večeri

4. srpnja | 20:30 sati | konferencijska dvorana | koncert Hrvatskog pjevačkog društva "Klek" Ogulin | program Frankopanske ljetne večeri

6. srpnja | 19:00 sati | konferencijska dvorana | Prezentacija za poljoprivrednike s područja Grada Ogulina na temu natječaja u okviru mjere 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava | izlagači Natalia Zielinska i Savjetodavna služba Karlovačke županije

10. srpnja | 10:00 - 14:00 sati | Radionica GDPR - Primjena Uredbe o zaštiti osobnih podataka | TIM4PIN**

9. - 14. srpnja | 18:00 - 20:00 sati | multimedijalna učionica i konferencijska dvorana | Practically Speaking English (besplatni tečaj engleskog jezika) | predavači Danna Berry, Tim Berry, Linda Swain i Richard Swain, Baptistička crkva Plaški | program Ljeto u Ogulinu | sadržaj je besplatan za sve polaznike

11. - 12. srpnja | 10:00 - 14 sati | multimedijalna učionica | Radionice robotike | Udruga pedagoga tehničke kulture Ogulin***

25. - 27. srpnja | 19:00 - 21:00 sat | Ljetna škola astronomije | multimedijalna učionica | predavač Rajko Sušanj | program Ljeto u Ogulinu | sadržaj je besplatan za sve polaznike

U tijeku su i upisi u sve obrazovne programe koje Učilište provodi a kako slijedi:

- dadilje,

- pomoćnik/ca u nastavi u radu s učenicim s teškoćama,

- njegovatelj/ice i

- gerontodomaći/ce.

U skladu s navednim pozivamo sve zainteresirane na prijavu osobno u Učilištu na adresi Ivana Gorana Kovačića 2, Ogulin i/ili putem telefona na broj +385 47 522 527 i/ili putem elektronske adrese na obrazovanje@ogulin.hr.

* Raspored aktivnosti podložan je izmjenama a o čemu će Učilište pravodobno izvijestiti.

** Prijaviti se možete putem poveznice: http://tim4pin.hr/radionce/novi-obvezujuci-eu-propisi-o-zastiti-osobnih-podataka-gdpr-10-7-2018/

*** Radionica se naplaćuje po polazniku 30,00 kuna, najava na kontakt: dptkogulin@gmail.com (Marijan Tonković)

#FrankopanskeLjetneVeceri #LjetoUOgulinu2018

Vidimo se u srpnju!

Ponedjeljak, 2. Srpanj 2018.