U TIJEKU PRIJAVE ZA RADIONICU "Sudjelovanje u postupku mirenja, prevencija i rješavanje poslovnih i pravnih sukoba, kultura poslovne komunikacije i poslovni bonton"

Pozivamo sve zainteresirane na prijavu na trodnevnu radionicu "Sudjelovanje u postupku mirenja, prevencija i rješavanje poslovnih i pravnih sukoba, kultura poslovne komunikacije i poslovni bonton" koja će se održati u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin.

Predavačica: Maja Salopek, mag.iur., odvjetnica i registrirana izmiriteljica

Lokacija: Multimedijalna učionica Pučkog otvorenog učilišta, Ivana Gorana Kovačića 2, Ogulin

Vrijeme održavanja tečaja: 3. do 5. svibnja 2018. godine

PROGRAM

1. dan | 3. svibnja, ČETVRTAK | 16:00 - 19:00 sati

16:00 – 17:30 sati

Uvod i predstavljanje predavača i sudionika

Inicijalni test – osnove poslovnog bontona

17:30 - 17:45 sati - pauza

17:45 - 19:00 sati

Poslovni bonton - pravila ponašanja u poslovnom svijetu

Iskustva i osvrt polaznika usvojeni sadržaj

2. dan | 4. svibnja PETAK | 16:00 - 19:00 sati

16:00 – 17:30 sati

Poslovna komunikacija – tehnike uspješnog poslovnog komuniciranja

Neverbalna komunikacija i metakomunikacija

17:30 - 17:45 sati - pauza

17:45 - 19:00 sati

Krizna poslovna komunikacija – prevencija i rješavanja poslovnih sukoba i sukoba na radnom mjestu

3 dan | 5. svibnja SUBOTA | 09:00 -17:00 sati

09:00 – 11:00 sati

Sudjelovanje u postupku mirenja – modeli i perspektive; tehnike uspješnog pregovaranja I

11:00 - 11:15 sati - pauza

11:15 - 12:00 sati

Sudjelovanje u postupku mirenja – modeli i perspektive; tehnike uspješnog pregovaranja II

12:00 - 13:00 sati – pauza

13:00 - 14:30 sati

Tehnike uspješnog pregovaranja - vježba

14:30 - 15:00 – pauza

15:00 - 16:30 sati

Rješavanje praktičnih slučajeva i rasprava

16:30 - 17:00 sati

Zaključak radionice – iskustva i osvrt polaznika na usvojen sadržaj i program radionice i uručenje potvrda o sudjelovanju polaznicima

Prijava se vrši svaki radni dan u Pučkom otvorenom učilištu od 7.00 do 15 sati i/ili putem elektronske pošte obrazovanje@ogulin.hr i/ili telefona na broj 047 522 915 a do ispunjavanja kvote od 12 polaznika.

Cijena po polazniku iznosi 300,00 kn.

Znanje je moć.

Petak, 20. Travanj 2018.